11. aprila, 2019

Od 8-10. aprila je v našem podjetju Aplast d.o.o. potekalo srečanje vseh evropskih distrubuterjev ECOdip zbiralnikov. Zanimanje za podzemne zbiralnike se je v zadnjih letih izjemno povečalo, kar je tudi razlog, da smo organizirali srečanje z obstoječimi in tudi potencialnimi distributerji iz številnih evropskih držav.

Prikazali smo novo razvite rešitve in možnosti nadgradnje ter razvoja, zlasti na področju integracije inteligentnih sistemov.

Poleg predstavitev novosti so bili glavni cilji srečanja:

  • delitev izkušenj iz posameznih evropskih trgov,
  • izmenjava le-teh in
  • gradnja novih poslovnih odnosov.

Najpomembneje je, da je posoda varna in enostavna za polnjenje.

Zbiralnik z brezčasnim videzom, ki je skladen z okolico. Zanesljiv, ergonomski in z veliko prostornine.

Dvižni kavelj je nameščen tako, da je delo enostavno in varno. Pokrov in vrečka se premikata z lahkoto.