29. maja, 2020

Vgradnja novih podzemnih zbiralnikov v Selnici ob Dravi. 

Danes smo na pokopališču v Selnici ob Dravi vgradili 3 nove ECOdip zbiralnike.
Postavitev zbiralnikov je del projekta City platforma Univerze v Mariboru. 
Obiskovalcem so na voljo 3 zbiralniki za ločeno zbiranje odpadkov, in sicer: odpadnih sveč, mešanih in bio odpadkov – kar ponazarjajo tudi različne barve pokrovov zbiralnikov. 

Omenjeni zbiralniki imajo vgrajen poseben modul za merjenje polnosti. Hkrati pa je upravljavcem na voljo tudi logistični modul za optimalnejše praznjenje zbiralnikov.  

Najpomembneje je, da je posoda varna in enostavna za polnjenje.

Zbiralnik z brezčasnim videzom, ki je skladen z okolico. Zanesljiv, ergonomski in z veliko prostornine.

Dvižni kavelj je nameščen tako, da je delo enostavno in varno. Pokrov in vrečka se premikata z lahkoto.